Avukatlarımız

Av. Haydar POLAT / Sicilno: 26409 İstanbul Barosuna Kayıtlı
1969 Tunceli Doğumlu
1987 Tunceli Cumhuriyet Lisesi
1992 Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı
2000 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Email: haydarpolat@ilkehukukburosu.com

Av. Hilâl KARACA (LL.M.) / Sicil no: 41887 İstanbul Barosu'na Kayıtlı
1987 İstanbul doğumlu
2005 Eyüp Lisesi
2010 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Derece ile mezun olunup, onur belgesine hak kazanılmıştır)
2014 İstanbul Ticaret Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans (Birincilik ile mezun olunmuştur)
Yayınlanmış kitap ve makaleleri;
“Velayetin Kapsamı ve Hükümleri”, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2015
“Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Çerçevesinde Kişisel Mallar”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, S. 130, 2017
“ICSID Tahkim Sistemi ve ICSID Hakem Kararlarının Tanınması, Tenfizi ve İcrası”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, S. 120, 2016
“Çocuğun Cinsel İstismarı”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 90, S.2016/2
“Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü”, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C. 1, S. 2012/3
İngilizce Email: hilalkaraca@ilkehukukburosu.com

Av. Elif Duygu ALTUN / Sicilno: 45632 İstanbul Barosu'na Kayıtlı
1989 Bornova doğumlu
2007 Mardin Anadolu Lisesi
2012 Mersin Çağ Üniversitesi
İngilizce Email: elifduygualtun@ilkehukukburosu.com

Av. Elif BULUT / Sicilno: 62570 İstanbul Barosu'na Kayıtlı
1995 Tunceli doğumlu
2013 Tunceli Anadolu Lisesi
2017 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Onur Öğrencisi olarak mezun olunmuştur.)
İngilizce Email: elifbulut@ilkehukukburosu.com

Hilal Hamamcı / İcra Takip Asistanı 1997 İstanbul doğumlu
2015 Kadri Yörukoğlu Anadolu Lisesi
2016 Nişantaşı Üniversitesi / Adalet Meslek Yüksekokulu
Email: hilalhamamci@ilkehukukburosu.com

Özge Özerdem / Yönetici Asistanı 1981 İstanbul doğumlu
1999 Fatih Vatan Lisesi
Email: ozgeozerdem@ilkehukukburosu.com