Sözleşme Hukuku

Kredi sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, şirket ortaklıkları, birleşmeler ile satın almalara yönelik sözleşmeler, finansal kiralama, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmenin hazırlanması vb. hususlarda müvekkilin haklarını koruyucu doğrultuda hizmetler sunmaktayız.