Av. Hilâl KARACA (LL.M)

Sicil no: 41887
Baro: İstanbul Barosu
Hakkında:
1987 İstanbul doğumlu
2005 EyüpLisesi
2010 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Derece ile mezun olunup, onur belgesine hak kazanılmıştır)
2014 İstanbul Ticaret Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans (Birincilik ile mezun olunmuştur)
Yayınlanmış kitap ve makaleleri;
“Velayetin Kapsamı ve Hükümleri”, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2015
“Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Çerçevesinde Kişisel Mallar”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, S. 130, 2017
“ICSID Tahkim Sistemi ve ICSID Hakem Kararlarının Tanınması, Tenfizi ve İcrası”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, S. 120, 2016
“Çocuğun Cinsel İstismarı”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 90, S.2016/2
“Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü”, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C. 1, S. 2012/3
Yabancı Dil: İngilizce
Email: [email protected]