Av. Hilâl KARACA (LL.M)

Av. Hilâl KARACA, Eyüp Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni dereceyle ve onur belgesine hak kazanarak bitirmiştir. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde özel hukuk alanındaki tezli yüksek lisansını birincilikle tamamlamıştır. 

Yayınlanmış kitap ve makaleleri;

  • “Velayetin Kapsamı ve Hükümleri”, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2015
  • “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Çerçevesinde Kişisel Mallar”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, S. 130, 2017
  • “ICSID Tahkim Sistemi ve ICSID Hakem Kararlarının Tanınması, Tenfizi ve İcrası”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, S. 120, 2016
  • “Çocuğun Cinsel İstismarı”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 90, S.2016/2
  • “Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü”, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C. 1, S. 2012/3

Email: [email protected]