MİRAS HUKUKU

İlke Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamında verdiğimiz başlıca avukatlık hizmetlerimiz;

  • Vasiyetname hazırlanması
  • Veraset ilamı alınması
  • Vasiyetnamenin iptali sürecinin yürütülmesi
  • Tenkis davası açılması ve davanın takibi
  • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması
  • Mirasçılık belgesinin iptali davasına dair sürecin yürütülmesi
  • Mirasın reddi davası açılması ve davada tarafın temsil edilmesi
  • Muris muvazaası davaları hazırlanması ve davalarının takibi
  • Veraset ve intikal süreci ile ilgili olarak tapu sicil müdürlükleri, vergi daireleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması, intikal işlemlerinin gerçekleşmesi