İDARE HUKUKU

İlke Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamında verdiğimiz başlıca avukatlık hizmetlerimiz;

  • İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı idari yargı yolunun açık olması nedeni ile tüm idari başvuru ve itirazların yapılması ile idari yolların tüketilmesi
  • İdari işlemin iptali amaçlı açılan iptal davalarının yürütülmesi
  • Tazminat talepli tam yargı davalarının takibi süreci
  • İdari sözleşmelerden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümü