BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

İlke Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamında verdiğimiz başlıca avukatlık hizmetlerimiz;

  • Bankaların faaliyet alanları ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması kararlarına ilişkin gerekli itiraz ve yasal başvuruların yapılması
  • Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerini yapılması
  • İpotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi
  • Kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesi
  • Leasing, faktoring, sair bankacılık operasyonları ve mali organizasyon yapısı konularında hukuki destek sağlanması
  • Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi
  • Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetki alanına ilişin hukuksal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi