SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hukuku, hasta ile hekim veya hastane arasında çıkan hukuksal sorunları inceleyerek Medeni hukuk, Ceza hukuku ve İdare hukuku kapsamında önleme ve çözümüne ilişkin olarak ortaya çıkan bir hukuk alandır.

Sağlık hukuku kapsamında gerek sağlık personelinin tıbbi hatalarında doğan uyuşmazlıkların çözümünde gerekse hastaların uğramış oldukları zararlar dolayısıyla özel sağlık kuruluşları ve idarenin sorumluluğu sebebiyle ilgili resmi merciler önünde hizmet vermekteyiz.

İlke Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamında verdiğimiz başlıca avukatlık hizmetlerimiz;

  • Hasta ve hekim hakları, hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumluluğu
  • Malpraktis davalarında hekimin cezai ve tazminat sorumluluğu
  • Sağlık kurumlarının çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi
  • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi ve benzer diğer konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız.