DERNEKLER HUKUKU

İlke Hukuk Bürosu olarak bu kapsamda verdiğimiz başlıca avukatlık hizmetlerimiz:

  • Dernek kuruluş işlemlerinin takibi ve neticelendirilmesi
  • Dernek tüzüğünün hazırlanması ve incelenmesi
  • Derneğin organ ve müdürlüklerinin her türlü kararının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve dernek genel kurulunun yapılması
  • Dernek faaliyeti temelinde gerekli izinlerin alınması için dilekçe hazırlanması ve ilgili birimlere müracaat yapılması
  • Dernek gayrimenkul alım-satım işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması ve bu yönde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
  • Derneğin tesisi, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
  • Dernekler hukukuna ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması.