İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İlke Hukuk Bürosu olarak bu kapsamda verdiğimiz başlıca avukatlık hizmetlerimiz:

  • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve düzenlenmesi
  • İş sözleşmelerin incelenmesi ve düzenlenmesi
  • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri
  • Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere uyuşmazlık çözümü
  • Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatların belirlenmesi
  • İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin tüm davalarda tarafların temsil edilmesi
  • Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin tüm davalarda tarafların tespit edilmesi