GAYRİMENKUL HUKUKU

İlke Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamında verdiğimiz başlıca avukatlık hizmetlerimiz;

  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve feshi
  • Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili
  • Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının yürütülmesi
  • Şuf’a, ön alım, davalarının hazırlanması ve davaların takibi
  • Muris muvazzası – mirasçıdan mal kaçırma dava süreçlerinin yürütülmesi
  • Kamulaştırma ve tezyid-i bedel, davalarında tarafların temsil edilmesi
  • İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi